English Japan Vietnamese

Trên tàu điện

26/04/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

[Ví dụ về việc phun “Phủ Quang Xúc Tác” đưa được vào sử dụng tại Nhật Bản]

Trên tàu điện

Mỗi ngày đều có rất nhiều chuyến tàu chạy ở Nhật Bản và những người đi làm thường sử dụng chúng để đi lại.

Vì thế cho nên việc giữ gìn vệ sinh môi trường cho các phương tiện giao thông công cộng được nhiều người sử dụng là rất quan trọng.

Chúng tôi đã cho tiến hành phun “Phủ Quang Xúc Tác” lên bề mặt kính của cửa, dây đai và ghế ngồi bên trong tàu xe.

日本での光触媒コーティング導入例⑤】

電車の中

日本では多くの電車が通っており、多くの社会人が通勤で利用しています。

その為、多くの人が利用する交通手段には衛生環境をしっかり整える事が大事です。

車内では、ドアのガラス面やつり革、椅子など幅広く光触媒抗菌コーティングが導入されていました。

Back to top