English Japan Vietnamese

(Kết quả thí nghiệm với các loại lớp phủ khác nhau)

04/08/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

        

 

(Kết quả thí nghiệm với các loại lớp phủ khác nhau)

Quang xúc tác có từ cách đây 50 năm tại Nhật Bản và được ứng dụng cho nhiều môi trường và vật liệu khác nhau

Tại Việt Nam vì sản phẩm và vật liệu khác với Nhật Bản nên có nhiều trường hợp cho ra kết quả khác với tại Nhật

Vì lý do đó, chúng tôi sử dụng các vật liệu khác nhau được sử dụng ở Việt Nam để thực hiện thi công mẫu và kiểm chứng hiệu quả.( Kính, tường trong, tường ngoài, mái, sàn, ….)

Chất quang xúc tác vẫn chưa hoàn thiện.

Điều quan trọng là phải liên tục lặp lại các thử nghiệm, xác minh và cải tiến để phát triển.

 

(様々なコーティング効果の実験)

光触媒は日本では50年の歴史があり、様々な環境や素材に活用されています。

ベトナムでは、日本と違う素材や製品、そして商習慣の違いがあり日本の結果と違う場合もあります。

その為、私達はベトナムで使われている様々素材で、サンプル施工をして効果検証をしています。

※ガラス、内壁、外壁、屋根、床など

光触媒はまだ完成しているわけではありません。

常に実験、検証、改良を繰り返し、進化していく事が重要です。

Back to top