English Japan Vietnamese

(Nỗ lực trực quan hóa)

06/03/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

  

 

(Nỗ lực trực quan hóa)

Hôm trước, chúng tôi đã tham gia một sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm - Hội nghị Sài Gòn (SECC) quận 7.

Tại đây, chúng tôi đã tìm thấy một loại đèn chiếu có thể cho ta trực tiếp nhìn thấy vi khuẩn bằng mắt thường.

Từ trước đến nay, chúng tôi luôn sử dụng thiết bị Lumitester để đánh giá mức độ sạch bằng cách so sánh các chỉ số ATP nhưng nếu có thể nhìn được trực tiếp thì quả là điều tuyệt vời đối với mọi người.

Tuy nhiên, việc này cần phải cẩn thận vì chúng ta có thể nhìn thấy được biết bao nhiêu là vi khuẩn ở xung quanh và việc này khá là đáng sợ đấy.

 

(見える化の取り組み)

先日、7区のSECCにて開催されたイベントに参加しました。

そこで、なんとバクテリアが光って見えるライトを見つけました。

これまで、私たちはルミテスターを活用し、数値の測定比較で効果を判断してきましたが、直接見える事が出来れば、みなさんにとって大きな希望になるでしょう。

ただし、自分の周りの物にどれだけバクテリアがいるか見えてしまうので怖くなってしまう可能性がありますので、注意が必要ですね。

Back to top