English Japan Vietnamese

(Đánh giá từ khách hàng )

03/10/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

  

 

(Đánh giá từ khách hàng )

Tháng trước chúng tôi nhận được lời đánh giá từ khách hàng mà chúng tôi đã thi công phun phủ chống nấm mốc và quang xúc tác . Rất vui vì dịch vụ chúng tôi thật sự có hiệu quả và đã giải quyết được vấn đề của khách hàng

Chúng tôi luôn làm việc với tiêu chí sau khi cung cấp dịch vụ không phải là kết thúc tại đó mà điều quan trọng là chúng tôi luôn dõi theo khách hàng và luôn muốn biết được dịch vụ của chúng tôi có mang đến sự hài lòng và giải quyết được vấn đề cho khách hàng không.

Dịch vụ của chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức độ hoàn hảo nhưng chúng tôi tin rằng qua quá trình thi công thực tiễn , kiểm chứng và cải thiện chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp cụ thể và hiệu quả cho nhiều vấn đề.

 

(お客様からのフィードバック)

先月、光触媒や防カビコーティングを施工させて頂いたお客様からのフィードバック。

しっかり効果も出ており、お客様の悩みを解決出来ました。

私達は、サービスは提供したら終わりではなく、結果としてお客様に満足してもらえたか、課題が解決できたかをしっかりフォローしていく事が重要だと考えています。

私達のサービスもまだまだ完ぺきではありませんが、実践と検証、そして改善をしっかり取り組む事で、多くの課題への対策を具体的に、効率的にご提案出来ると考えています。

Back to top