English Japan Vietnamese

【Đối tác mới của chúng tôi】

20/12/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

       

  

 

【Đối tác mới của chúng tôi】

T&T vừa gia nhập 1 thành viên mới

Anh ấy muốn cung cấp dịch vụ phun phủ quang xúc tác tại Hà Nội

Hà Nội thường gặp các vấn đề về nấm mốc và không khí ô nhiễm vì vậy anh ấy muốn sử dụng công nghệ quang xúc tác để giải quyết vấn đề này nên đã trao đổi với chúng tôi . Chúng tôi ký kết hợp đồng đối tác , cùng nhau nỗ lực và cố gắng hướng tới một môi trường trong lành tại Việt Nam

Từ tuần trước, anh ấy đã có chuyến đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về công nghệ và cơ chế quang xúc tác. Chúng tôi cũng đã đào tạo về cách cung cấp dịch vụ và cách thi công phun phủ

Từ nay nếu khách hàng có mong muốn sử dụng dịch vụ phun phủ quang xúc tác tại khu vực Hà Nội hãy liên hệ với chúng tôi .

Chúng tôi rất vinh dự khi ngày càng có thêm nhiều thành viên của chúng tôi tại Việt Nam.

 

(新しい私たちのパートナー)

私たちT&Tに新しい仲間が加入しました。

彼はハノイで光触媒コーティングサービスの提供をします。

ハノイでは大気汚染やカビの問題などが深刻で、彼は光触媒の技術を使って解決したいと希望し、私たちに相談しました。私たちはパートナー契約を締結し、ベトナム国内の衛生環境の向上に向け協力していきます。

先週からホーチミンに来てもらい、光触媒の技術やメカニズムについて。そしてサービス提供の考え方、コーティングのやり方を研修してもらっています。

今後、ハノイエリアで光触媒のサービスを希望する場合、私たちにお問合せください。

ベトナム国内で私たちの仲間がどんどん増えていくことを光栄に思います。

Hotline: 0903834829

Address:10F,No 21 Nguyen Trung Ngan Street, Ben Nghe ward, District 01. HCMC

Back to top