English Japan Vietnamese

(Lắp đặt bảng quảng cáo tiếng Anh)

29/05/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

  

 

(Lắp đặt bảng quảng cáo tiếng Anh)

Vì chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu hỏi về việc áp dụng công nghệ quang xúc tác từ phía khách hàng nước ngoài, nên chúng tôi đã tạo ra bảng quảng cáo bằng tiếng Anh!

Chúng tôi muốn giới thiệu với khách hàng đến cửa hàng rằng chúng tôi đang cung cấp một môi trường an toàn, kháng vi khuẩn, chống nấm mốc và khử mùi bằng việc áp dụng lớp phun phủ quang xúc tác. Vì vậy, chúng tôi muốn lắp đặt bảng quảng cáo công nghệ phun phủ quang xúc tác này tại các cửa hàng và cơ sở đã được phủ bằng quang xúc tác.

 

(英語のポスターも設置)

外国の方からも光触媒導入の問い合わせが増えてきたので、

英語版のポスターを作成しました!

来店するお客様に抗菌、防カビ、消臭している安心な環境であるとアピールでしていきたいので、光触媒コーティングを施工した店舗や施設に設置していきたいと思っています。

Back to top