English Japan Vietnamese

[TỔ CHỨC BUỔI HỌC CHUNG VỀ VỀ BÁN HÀNG]

16/01/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

 

[TỔ CHỨC BUỔI HỌC CHUNG VỀ VỀ BÁN HÀNG]

Lần này, chúng tôi đã đề nghị sự hợp tác của một công ty chuyên bán các sản phẩm cao cấp cho thị trường Việt Nam và tổ chức một cuộc họp về bán hàng chung.

Chúng tôi thường xuyên thảo luận với nhau về các ý tưởng bán hàng, các phương pháp, kỹ năng để thiết lập cuộc hẹn với khách hàng làm như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất?

Tôi nghĩ rằng sẽ hiệu quả nhất nếu chúng ta hỏi một người đã thực hành nó một cách thường xuyên, họ sẽ biết cách đưa ra những lời khuyên hay gợi ý có ích cho chúng ta.

Ưu điểm của các cuộc họp chung là chúng ta có thể sắp xếp, tổng hợp lại trong đầu những gì chúng ta thường làm về bán hàng và trình bày cho đối phương.

Có rất nhiều lợi ích mà chúng ta sẽ nhận được từ cuộc họp như có thể học hỏi thêm những ý tưởng mới mà chúng ta chưa biết, trao đổi thông tin và tương tác với các công ty của nhau.

Tôi cảm thấy rất phấn khích đối với các ý tưởng được nghe từ bên ngoài công ty, thế nên tôi sẽ tiếp tục tạo nên những cuộc họp như vậy!!

 

(営業についての共同勉強会を開催)

今回ベトナムマーケットへ商品の販売などを手掛ける先輩企業に協力をお願いし、共同の営業ミーティングを実施しました。

私達は、普段社内で営業の考え方やアポイント方法など話し合っていますが、どうやれば良い結果が出るのか?どんな提案をした方が良いのかなどは

普段から実践している人に教えてもらうのが一番効果的だと考えました。

共同ミーティングのメリットとして、

・普段自分たちが営業について実践している事をもう一度頭で整理して相手に発表する事。

・自分たちが知らない新しいアイデアを知る事が出来る事

・お互いの会社で情報交換、交流が新たに出来る事

など多くのメリットがあります。

社内以外の取り組みを聞けることは、とても刺激になりますのでこれからも続けていきます!

Back to top