English Japan Vietnamese

「Vô trùng」là gì?

23/06/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

「Vô trùng」là gì?

= Là trạng thái「tiêu diệt và loại bỏ vi khuẩn」một cách hoàn toàn.

< Sản phẩm đại diện> chẳng hạn như dụng cụ dùng trong phẫu thuật, băng gạc,...

「Khử khuẩn」là gì?

 

=Là trạng thái 「làm giảm đi vi khuẩn 」ở mức độ nào đó.

Mặc dù một số các nhóm ngành có thể đã đặt ra các tiêu chuẩn cho việc dán nhãn tiệt trùng nhưng khi sử dụng thuật ngữ này, không có quy tắc rõ ràng nào liên quan đến số lượng của các loại vi khuẩn, vi rút được giảm bớt.

< Sản phẩm đại diện> Chất tẩy rửa, thuốc xịt, gel,...

 

「Kháng khuẩn」là gì?

= Là trạng thái 「ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn 」không phải giết chết hoặc loại bỏ vi khuẩn, mà là tạo ra trước một môi trường mà vi khuẩn khó sống.

「Kháng khuẩn」được khuyến khích sử dụng để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

 

「滅菌」とは?

=すべての「菌を死滅させ、除去する」こと

<代表的な製品>手術用器具やガーゼやなど、医療現場で使用する製品

 

「除菌」とは?

=「菌をある程度減少させる」こと

業界団体が除菌表示に関しての基準を設けていることもありますが、この言葉を使うにあたって、減らす菌やウイルスの数・種類についての明確な規定はありません。

<代表的な製品>洗剤、スプレー、ジェル、など

 

「抗菌」とは?

=「菌の増殖を抑える」こと

菌を殺したり、取り除いたりするのではなく、菌が住みにくい環境をあらかじめつくることを意味します

 

感染症予防には「抗菌」がオススメです。

Back to top