English Japan Vietnamese

Nhà riêng (xử lý mùi và ngăn ngừa vi khuẩn nấm mốc)

28/11/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

    

 

【Quá trình thi công thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh 】

Nhà riêng (xử lý mùi và ngăn ngừa vi khuẩn nấm mốc)

Chúng tôi đã tiến hành thi công sau khi nhận được yêu cầu muốn xác minh mức độ hiệu quả, tác dụng của biện pháp đối phó với nấm mốc.

Việc thi công cho cửa thoát khí của máy điều hòa được chia thành ba kiểu thi công :

・Phần không thực hiện phun phủ

・Phần phủ Chất phủ quang xúc tác

・Phần phủ chất phủ quang xúc tác + cải thiện tăng cường hiệu quả trong bóng tối.

Ngoài ra, nấm mốc phát triển trên trần nhà xung quanh máy điều hòa, chúng tôi cũng tiến hành phun phủ quang xúc tác và chia thành 2 khu vực nơi phun phủ và nơi không phun phủ. Điều đó sẽ giúp dễ dàng hơn cho việc so sánh hiệu quả đạt đươc.

Vì đó là ngôi nhà có lượng ánh sáng ổn định, tôi nghĩ là chúng tôi có thể so sánh sự hiệu quả một cách chính xác.

 

(ホーチミン施工実績)

個人宅(カビの効果検証)

カビ対策として効果検証をされたいとの依頼を受けたので、実施しました。

エアコンの吹き出し口に

・未施工

・光触媒

・光触媒+暗所効果アップ

の3つのパターンに分けて施工しました。

またエアコン周りの天井にもカビが生えるとの事で、こちらも施工有り無しのエリアに分けてコーティング。効果の比較がしやすいようにしています。

光量もしっかりあるお宅なので、しっかり効果の比較が出来ると思います。

Back to top