English Japan Vietnamese

PHUN KHỬ KHUẨN - KHỬ VIRUS TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO

23/06/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

 

PHUN KHỬ KHUẨN - KHỬ VIRUS TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO

Trong năm nay, khu vực miền Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận xu hướng gia tăng số ca nhiễm và nặng hơn của bệnh tay chân miệng, và chúng tôi đã nhận được yêu cầu tư vấn từ các nhà trẻ nơi trẻ nhỏ đang học tập và sinh hoạt

Đầu tiên, chúng tôi đã thử nghiệm kiểm tra số liệu để xác minh hiệu quả của việc phủ lên một lớp chất liệu kháng khuẩn.

Việc phủ một lớp chất liệu phản ứng với ánh sáng (quang tiếp xúc) rất hiệu quả trong việc phân hủy virus gây bệnh tay chân miệng, vì vậy xin vui lòng xem xét như là một biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua tiếp xúc.

 

(幼稚園での抗菌、抗ウイルスコーティング)

今年はホーチミンを含む南部地方で、手足口病の感染拡大と重症化の傾向があり、小さな子供たちが過ごす幼稚園からの相談を頂いております。

まずは、実証検査として、効果が確認出来る数値検証をお試し頂きました。

光触媒コーティングは手足口病のウイルスの分解にもとても有効なので、接触感染の拡大防止策としてご検討ください。

Back to top