English Japan Vietnamese

[Quá Trình Phun Khử Nhà Vệ Sinh]

11/04/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

[Quá Trình Phun Khử Nhà Vệ Sinh]

Nhà vệ sinh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn và chất bẩn. Lớp “Phủ Quang Xúc Tác” có tác dụng cắt đứt liên kết của các chuỗi cấu thành vi trùng, vi khuẩn (vô hiệu hoá chúng) và đồng thời khử được cả mùi hôi (amoniac).

【トイレへのコーティング】

トイレは菌や汚れが多く残有するエリアです。光触媒抗菌コーティングをする事で、ウイルス、菌の不活化(感染の無効化)する事と同時に、悪臭(アンモニア)除去の効果もあります。

Back to top