English Japan Vietnamese

Tại văn phòng làm việc của doanh nghiệp Việt Nam

13/04/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

      

[Quá Trình Phun Khử Thực Tế]

Tại văn phòng làm việc của doanh nghiệp Việt Nam

Nếu nhiều nhân viên nhân phòng nhiễm bệnh và bị cách ly sẽ gây khó khăn lớn đến hoạt động của công ty.

Ngoài ra, nếu nhân viên luôn có tâm lý lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của họ.

Vì thế các biện pháp kiểm soát sự lây nhiễm trong văn phòng là những biện pháp cần thiết để tạo ra môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.

【コーティング実績】

ベトナム企業のオフィス

多くのスタッフが隔離されてしまうと、運営が困難になってしまいます。

また従業員の不安な気持ちが強いと、出勤する気持ちも弱くなってしまいます。

オフィス内での感染防止対策は、従業員の働く環境を整える為に必要な対策です。

Back to top