English Japan Vietnamese

Trường mầm non Nhật Bản (khu vực Thảo Điền)

30/01/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

      

 

[Quá trình thi công thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh]

Trường mầm non Nhật Bản (khu vực Thảo Điền)

Trẻ nhỏ thường có khả năng miễn dịch yếu, và cũng đang ở độ tuổi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt, chúng sẽ liếm hoặc cho những thứ mà bạn đã chạm vào miệng.

Người lớn chúng ta cần thực hiện tất cả các biện pháp nhiều nhất có thể thay vì trẻ em không thể tự thực hiện các biện pháp vệ sinh.

Lớp phủ kháng khuẩn quang xúc tác có thể áp dụng hiệu quả tác dụng kháng khuẩn cho tất cả các khu vực mà trẻ em chạm vào, chẳng hạn như thảm trải sàn, bàn, sách, đồ chơi và thiết bị vui chơi.

Lần này, Hiệu trưởng muốn bảo vệ trẻ em và giáo viên khỏi nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nên lớp phủ quang xúc tác đã được đưa vào sử dụng.

 

(ホーチミン実績)

日系幼稚園(タオディエンエリア)

小さな子供たちはまだ免疫が弱い部分もあり、感染症の影響を受けやすい年齢でもあります。

特に、手に触れた物を口に含んだり、物を舐めたりするなどしてしまいますよね。

私達大人は、自分で衛生対策を出来ない子供に変わって出来る限りの対策をする必要があります。

光触媒抗菌コーティングは、床マット、机、本、おもちゃ、遊具など子供が触る場所すべてに効果的に抗菌効果を施すことが可能です。

今回は、園長先生が子供たちや先生を感染症のリスクから守りたいという希望があり、光触媒コーティングを導入されました。

Back to top