English Japan Vietnamese

Xe công ty (phủ lớp chống bám bẩn)

30/06/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

    

 

(Thi công tại Hồ Chí Minh)

Xe công ty (phủ lớp chống bám bẩn)

Bằng việc áp dụng lớp phủ chống bám bẩn bằng chất quang xúc tác , có thể tự động phân hủy bụi bẩn và rửa sạch bằng mưa, đồng thời cải thiện tầm nhìn! (Không phải là chất chống thấm, mà thẩm thấu vào bề mặt)

Hiệu quả này có thể giảm thiểu nguy hiểm cho nhân viên vệ sinh khi áp dụng cho các tòa nhà kính hoặc cửa hàng.

Hãy tận dụng để giảm chi phí vệ sinh định kỳ và giảm công sức lau dọn!

Ngoài ra, lớp phủ chống bám bẩn có thể phân hủy và làm sạch các chất ô nhiễm nitrogen oxides (Nox), giúp cải thiện ô nhiễm không khí tại Việt Nam bằng cách làm sạch khí thải của xe máy và ô tô.

Chúng tôi đã bắt đầu nỗ lực hướng tới môi trường tự nhiên, và chúng tôi muốn chia sẻ thông tin này.

 

(ホーチミン施工実績)

社用車(防汚コーティング)

光触媒の防汚コーティングをすることで、汚れを自動的に分解し雨で洗い流す効果や

視界がクリアになります!(撥水ではなく、表面になじむ為)

この効果はガラス張りのビルや店舗に導入することで、清掃員の危険も減らすことが出来る有効な手段です。

定期的な清掃費の削減や、掃除をする労力を軽減する為に活用してみましょう!

なお、防汚コーティングは窒素酸化物(Nox)の分解、浄化が可能で、バイクや車の排気ガスを浄化するのでベトナムの大気汚染の改善にも効果があります。

Back to top