English Japan Vietnamese

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION) TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH AN

02/06/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

        

      

 

Dự án tình nguyện của T&T

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH AN

Tháng này chúng tôi tiếp tục dự án phun tình nguyện tại FFSC quận 8

Cuối tuần trước các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè , chúng tôi chia số lần phun thành nhiều lần thực hiện phun khử khuẩn cho cầu thang , phòng học

Chúng tôi tập trung phun chú trọng bàn , ghế học tập và tường , sàn nhà các em nhỏ thường xuyên qua lại .

 

(T&Tプロジェクトの取り組み)

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG TÂM PHÁT HUY BÌNH AN

今月も先月に続き8区のFFSCの施設にボランティアコーティングに行ってきました。。

先週末から子供たちが夏休みに入ったので、複数回に分けて教室コや階段への抗菌コーティングを実施していきます。

学習机や椅子を重点的に、そして壁や床など子供たちが素足で過ごすエリアにも光触媒コーティングを施工していきます。

Back to top