English Japan Vietnamese

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION) TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

06/02/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

    

 

( T&T Project Efforts) - Nỗ lực thực hiện dự án T&T

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

Tiếp nối việc phun phủ kháng khuẩn cho phòng ngủ và nhà vệ sinh, nơi sinh hoạt của bọn trẻ vào tháng trước, tháng này chúng tôi triển khai phun phủ phòng học và nhà vệ sinh của trường học.

Lần này, tình cờ tôi được gặp ông Soi, người sáng lập cơ sở này, và tôi được nghe anh chia sẻ về những suy nghĩ khi thành lập cơ sở và tình hình hiện tại.

Ông đã xây dựng cơ sở này cách đây 40 năm và hiện đang định cư tại Nhật Bản cùng người vợ Nhật. Chúng tôi muốn tiếp thu những suy nghĩ của anh ấy để làm động lực tiếp tục duy trì dự án cung cấp một môi trường cho trẻ em.

Dự án T&T là gì?? [Together & Tomorrow~Ngày mai & cùng nhau]

Là dự án hỗ trợ cung cấp miễn phí dịch vụ phun phủ quang xúc tác cho những người cần lớp phủ kháng khuẩn quang xúc tác nhưng không có điều kiện để sử dụng chúng vì nhiều lý do khác nhau, hoặc môi trường sống của trẻ em bằng cách trích 1 phần lợi nhuận hàng tháng của Công ty. Đó chính là hoạt động của chúng tôi !!

 

(T&T プロジェクトの取り組み)

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

先月の子供達の寝室やトイレの抗菌コーティングに続き、

今月は子供達の教室と学校のトイレのコーティングを実施しました。

今回は偶然にも当施設の創設者であある、Mr.Soiと会う事が出来、

施設を作った想いや今の状況などを聞く事が出来ました。

彼は40年前にこの施設を作り、現在は日本人の奥さんと一緒に日本で生活しています。

私達は彼の想いを、受け取りこれから継続して子供達の為に安心な環境を提供していきたいと思っています。

●T&T プロジェクトとは

 Together & Tomorrow~共に明日へ~というテーマで

抗菌コーティングを必要としているけど、様々な理由で利用出来ない環境や子供達の生活環境に、毎月の収益の一部を活用して無償提供をしていこう!という活動となります。

Back to top