English Japan Vietnamese

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION) TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

23/02/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

        

  

 

( T&T Project Efforts) - Đồng hành thực hiện dự án T&T

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

Đây là lần phun phủ kháng khuẩn thứ 3 tại FFSC.

Lần này, chúng tôi đã phun phủ một lớp kháng khuẩn cho lan can cầu thang, thang máy và phòng học máy tính.

Đặc biệt, lan can cầu thang là nơi trẻ em thường xuyên tiếp xúc nên biện pháp kháng khuẩn rất quan trọng!

Chúng tôi sẽ có một buổi tình nguyện phun phủ kháng khuẩn ở một cơ sở khác,

nếu như bạn quan tâm và muốn tham gia buổi tình nguyện này, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Email: info@ttev.vn 

SĐT: 0906-869-829

 

(T&Tプロジェクトの取り組み)

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

今回で3回目となるFFSCでのボタンティアコーティング。

今回は、階段のてすり、エレベーターの中、パソコン教室を抗菌コーティングしました。

特に階段のてすりは、子供たちが良く触れる場所なので、抗菌対策は重要ですね!

4月頃から別の施設のボランティアコーティングに取り組みたいと思っているので、もしボランティアコーティンングを希望される施設関係者の方がいましたら私達にご連絡お願いします。

メールアドレス:info@ttev.vn 

電話番号:0906-869-829

Back to top