English Japan Vietnamese

Chống nấm mốc

Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Chống nấm mốc
Nấm mốc rất khó tiêu diệt hoàn toàn. Tác hại của nấm mốc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe . Nhưng thực tế lại khá khó để có biện pháp đối phó 
 
Ngoài lớp phủ quang xúc tác chúng tôi đề xuất các biện pháp đối phó sử dụng hiệu quả nơi tối và chất chống nấm mốc
 
Các địa điểm thi công chính : 
Máy lạnh ・Trần nhà nhà máy ・ Tường và trần nhà căn hộ ・ Tủ đồ 
Back to top