English Japan Vietnamese

【Ví dụ về các sản phẩm đang sử dụng công nghệ quang xúc tác ②】

23/05/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

【Ví dụ về các sản phẩm đang sử dụng công nghệ quang xúc tác ②】

• Tấm khử mùi (dành cho bể nuôi các loài bò sát cảnh)

   Khi nuôi các loài bò sát cảnh, có thể sẽ gây ra mùi khó chịu.

   Bạn đã bao giờ trải nghiệm sự lây lan mùi hôi của các loại côn trùng hay là thức ăn dành cho loài bò sát cảnh khiến cho ruồi, muỗi, nhặng sinh sôi nảy nở hay chưa?

    Khi che phủ bể nuôi bằng một tấm khử mùi có sử dụng công nghệ quang xúc tác sẽ giúp làm phân huỷ các chất như amoniac và giảm mùi hôi.

   Do đó, có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của ruồi,muỗi,… yên tâm hơn về mặt đảm bảo an toàn vệ sinh.

【光触媒を活用した商品例②】

●コバエ除去シート(昆虫飼育用)

 昆虫を飼育する際に、においが気になってしまう事があります。

 虫や餌などのにおいが室内に広がり、多くのコバエが発生してしまった経験はありませんか?

 光触媒を活用したシートで蓋をすると、アンモニアなどの物質を分解し、においを軽減します。

 結果、コバエなどの発生も抑える事が出来、衛生面で安心です。

Back to top