English Japan Vietnamese

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION) TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

20/03/2023 - Đăng bởi : info@ttev.vn

     

  

 

( T&T Project Efforts) - Đồng hành thực hiện dự án T&T

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

Lần này, chúng tôi đã phun phủ lớp kháng khuẩn cho các phòng học và cầu thang.

Vì hôm nay là ngày trong tuần nên chúng tôi có thể thấy được bọn trẻ vui vẻ học tập.

Chúng tôi cảm thấy rất vui mừng vì đại dịch Corona đã không còn diễn biến nghiêm trọng và bọn trẻ có thể yên tâm học hành rồi.

Chúng tôi mong muốn bọn trẻ có thể học tập, vui chơi thỏa thích mà không lo sợ bất cứ điều gì !

 

(T&Tプロジェクトの取り組み)

FFSC (FRIENDS FOR STREET CHILDREN ASSOCIATION)

TRUNG T M PHÁT HUY BÌNH TRIỆU

今回は自習室と階段に抗菌コーティングを実施しました。

本日は平日という事もあり、子供達が楽しそうに勉強していました。

コロナパンデミックが落ちついてきて、このように子供が安心して勉強出来るようになって本当に良かったです。

たくさん勉強して、たくさん遊んで欲しいと思います!

Back to top