English Japan Vietnamese

Tiệm Pachinko (sòng bạc)

12/04/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

    

〔Ví dụ về việc phun “Phủ Quang Xúc Tác” đưa được vào sử dụng tại Nhật Bản]

Tiệm Pachinko (sòng bạc)

Pachinko là một trò giải trí đặc trưng của Nhật Bản. Nó đã trở nên phổ biến ở nhiều nơi.

Vì thế chúng tôi đã cho tiến hành phun “Phủ Quang Xúc Tác” cho máy chơi game, ghế, quầy, huy chương, tay nắm cửa, máy bán hàng tự động, nhà vệ sinh, thang máy,… tại tất cả các chuỗi hệ thống ở Nhật Bản.

【日本での光触媒コーティング導入例②】

パチンコ店(カジノ)

日本の娯楽として代表的なパチンコ。

多くの場所に導入されていました。

遊技台、椅子、カウンター、メダル、ドアノブ、自動販売機、、トイレ、エレベーターなど

そして、日本国内のすべての系列店に光触媒が導入されています。

Back to top