English Japan Vietnamese

( Khởi đầu cho Dự án T&T )

30/12/2022 - Đăng bởi : info@ttev.vn

        

      

 

    

  

 

( Khởi đầu cho Dự án T&T )

Hãy cùng nhau nỗ lực đưa ra các sáng kiến để có thể cung cấp một môi trường tốt hơn bằng cách kết hợp nhiều từ khác nhau bắt đầu bằng chữ “T” với Dự án “T&T”. Dựa trên nền tảng ý tưởng này, tất cả chúng ta cùng nhau lên ý tưởng nhé.

Chủ đề của dự án khởi nguồn này là “ TOGETHER & TOMORROW” , chúng tôi sẽ sử dụng một phần doanh thu hàng tháng để trao tặng các buổi phun miễn phí cho các trại trẻ mồ côi và nhũng người cần đến lớp phủ kháng khuẩn này nhưng không có điều kiện, khả năng để sử dụng. Đây chính là hoạt động lần này của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều cần một môi trường vệ sinh chất lượng cao, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người ở Việt Nam chưa sử dụng được với tầm giá mà chúng tôi đang cung cấp hiện nay. Trong tương lai, nếu chúng tôi có thể thành lập một nhà máy sản xuất tại Việt Nam và giảm chi phí, giá thành cho các giải pháp phun phủ, chúng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ có thể sử dụng nó. Nhưng cho đến lúc đó, bằng nỗ lực nhỏ chúng tôi sẽ cung cấp các chất xúc tác quang trong mức có thể.

Lần này, chúng tôi đã trao tặng buổi phun phủ miễn phí cho một cơ sở có tên là FFSC ( Hiệp hội Friends for Street Children) (Hội những người bạn của trẻ em đường phố) thuộc Thành phố Thủ Đức.

Cơ sở này là cơ sở thu nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi cho 30 trẻ em đồng thời tạo môi trường dạy học miễn phí cho các trẻ em mất cha mẹ hoặc người thân do đại dịch Corona hoặc không thể đến trường vì nhiều lý do khác nhau. Hiện tại có khoảng 300 em đang theo học tại 1 cơ sở.

Mỗi tháng, chúng tôi sẽ trao tặng lớp phun phủ kháng khuẩn lần lượt cho những nơi trong trường như lớp học, phòng ngủ, nhà vệ sinh,...

Bọn trẻ dường như vẫn còn lo lắng và sợ hãi với bầu không phí của lớp phun phủ. Chúng tôi cũng cần cải thiện vấn đề này.

 

(T&Tプロジェクト開始)

T&Tプロジェクトとは様々なTで始まる言葉を掛け合わせ、より良い環境を提供出来る取り組みを作っていこう!という考えをベースに全員で発案しています。

今回の始動したプロジェクトは

Together & Tomorrow~共に明日へ~というテーマで

現在、抗菌コーティングを必要としているけど、なかなか利用出来ない環境や子供達に、毎月の収益の一部を活用して無償提供をしていこう!という活動となります。

質の高い衛生環境は全ての人が必要とするものと考えておりますが、やはり現在弊社が提供する価格帯では、ベトナム国内には利用出来ない方も多くいらっしゃいます。

将来的には、ベトナム国内で製造工場を設け、コーティング液の原価を下げる事が出来れば多くの人に利用して頂けるようになると考えていますが、それまで、微力ではありますが私たちが出来る範囲で光触媒をお届けしていきます。

今回はThu DucにあるFFSC(Friends for Street Children association)という施設にご提供させて頂きました。

この施設には、コロナパンデミックで両親や親族を無くしたり、様々な理由で学校行けない子供達に無償で勉強を教えたり、生活空間を提供している施設です。

現在、1つの施設に300人の子供達が勉強する為に通っており、30人の子供が住んでいます。

毎月、少しづつ教室や寝室、トイレなどに抗菌コーティングを施工していきます。

子どもたちは、コーティングの雰囲気がやはり不安で怖いみたいです。こういった部分も改善していかなくてはなりませんね。

Back to top